Innovatiepartnerschap in praktijk

Bron: PIANOo

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben praktijkvoorbeelden van innovatiepartnerschap gebundeld in de publicatie Innovatiepartnerschap in praktijk. In deze publicatie vertellen Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen over hun ervaringen met het innovatiepartnerschap. Lessen en tips worden gedeeld, en elke procedure is bijzonder in zijn soort. (januari 2019)

De publicatie geeft op een heldere wijze de praktijkervaringen weer en beschrijft wat het innovatiepartnerschap precies inhoudt, waarom en op welke wijze u innovatiepartnerschap kunt toepassen.

De voorbeelden

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland gebruikten innovatiepartnerschap voor het ontwikkelen van innovatieve toepassingen van satellietdata. GVB wilde het innovatiepartnerschap toepassen voor emissievrije bussen in Amsterdam, maar koos uiteindelijk voor een andere procedure. De gemeente Almere schakelde het bedrijfsleven in voor een innovatieve oplossing voor het ingezamelde plastic; dit leidde tot de bouw van een Plasticfabriek. De gemeente Hof van Twente zette het innovatiepartnerschap in voor de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra. Waterschap Rivierenland gebruikte een variant van het innovatiepartnerschap voor het monitoren van vismigratie­routes. Rijkswaterstaat startte zelfs 2 aanbestedings­programma’s: CHARM en CHARM PCP. Dit deed ze samen met de Highway Agency, nu Highways England uit Engeland.

Innovatiepartnerschap als startpunt

De voorbeelden in deze bundel laten zien dat het innovatiepartnerschap het startpunt kan zijn van een innovatieve oplossing. De procedure biedt kansen om in co-creatie met de markt tot betere oplossingen te komen. Leveranciers hoeven bij hun inschrijving dan ook geen uitgewerkte kant-en-klare oplossing aan te bieden, maar slechts een idee met een business case waar ze zich samen met de publieke opdrachtgever over buigen. De voorbeelden laten zien dat er maatwerkoplossingen worden ontwikkeld die passen bij de opgaven en de sector. Een klimaatneutraal gebouw, beter kaartmateriaal voor de brandweer, hoogwaardige toepassing van plastic huisafval zijn hier voorbeelden van.

Meer informatie: Innovatiepartnerschap

Publicatie