Factsheet: Wat is Maatwerk voor Mensen?

Deze factsheet biedt u tips voor de uitvoering van Maatwerk voor Mensen (MvM). MvM is sinds januari 2018 een nieuwe rijksbrede werkwijze voor de doorontwikkeling van social return. De werkwijze biedt meer ruimte: de doelgroep is breder en er zijn meer toepassingvarianten mogelijk in de Rijksinkoop manieren van toepassing. Met MvM is social return geen standaard checklist meer, maar biedt het ruimte om samen te zoeken naar de maximale sociale impact. MvM heeft een experimenteel en innovatief karakter door het werken in proeftuinen. (februari 2019)

Deze nieuwe werkwijze bestaat naast het bestaande toepassingskader SROI (sinds 2011). Bij iedere uitvraag voor een aanbesteding staat de vraag centraal hoe u social return maximaal kunt inzetten om mensen aan het werk te helpen. Kortom: via MvM heeft u nu extra uitvoeringsmogelijkheden voor social return om maatwerk voor mensen te leveren.

Aanpak

De nieuwe werkwijze biedt ruimte voor een vormvrijere invulling en de mogelijkheid voor maatwerk. De specifieke toepassingsvariant van social return die u kunt gebruiken wordt door de categoriemanager vermeld in het categorieplan en het departementale MVI-actieplan. Om u op weg te helpen deze ruimte en vrijheid optimaal te benutten geeft deze factsheet u een aantal tips die u als leidraad kunt gebruiken.

  • Draag bij aan beleid
  • Begin op tijd
  • Ga in gesprek met de leverancier
  • Start met een proeftuin
  • Zoek interne samenwerking
  • Betrek de categoriemanager

Factsheet