Onderzoek mogelijkheden platform circulaire nieuwbouw

De overheid streeft naar het realiseren van een volledige circulaire economie in 2050. Eén van de aspecten hierbij is circulaire nieuwbouw. Een manier om dat te stimuleren, is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van materialen voor de bouw. De partijen van het Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad (SGS) hebben Repurpose en IMIX projecten BV opdracht gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de markt voor het Beurskwartier voor het opzetten van een platform (fysiek / digitaal) met als doel het mogelijk maken van circulaire nieuwbouw. (december2018)

In dit onderzoek is uitgebreid onderzocht welke ‘platforms’ er op dit moment beschikbaar zijn en welke rol deze in het circulaire proces spelen. Er is een grote
verscheidenheid aan tools in diverse fasen van projectontwikkeling, die op verschillende onderdelen van het (circulaire) bouwproces effect hebben op het hergebruik van bouwmaterialen. Parallel hieraan is met een groot aantal belangrijke opdrachtgevers in de bouwsector (die in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, zoals het Beurskwartier actief zijn) uitgebreid onderzocht waaraan platforms moeten voldoen en welke hiervoor het beste toepasbaar zijn.

Conclusies

De opdrachtgevers in de bouwsector gaven vrijwel unaniem aan dat het stimuleren van een platform dat op instrumentaal niveau de transacties van materialen faciliteert (marktplaats, database, hub etc.) in hun ogen slechts beperkte invloed heeft op de mate van hergebruik. Voorafgaand in het proces moeten eerst de condities gecreëerd worden waarbij hergebruik en platforms echt nodig worden. Het meest effectieve instrument dat de overheid kan ondersteunen is geen ‘platform’ zoals verwacht, maar een ingreep die veel eerder in het proces een rol speelt: de instrumenten ‘regelgeving’ en ‘uitvraag’.

Hierbij kwamen als belangrijkste randvoorwaarden naar voren:

  • Beschrijf een concrete, meetbare, uitdagende en circulaire doelstelling.
  • Geef bedrijven voldoende gelegenheid om hun actuele innovatie in dit project een stap verder te brengen.
  • De werkelijke prestatie moet transparant en publiek gemeten, getoetst en bij voorkeur gewaardeerd worden.
  • Wanneer in de praktijk niet wordt voldaan aan de doelstellingen dient dit consequenties te hebben.
  • Professionele interne ondersteuning binnen de gemeente voor inpassing in regels tijdens het ontwikkelproces.

Rapport