Handreiking leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting

Bron: PIANOo

Deze publicatie biedt u als inkoper een vogelvlucht van de zaken die belangrijk zijn om mee te nemen in het inkooptraject van circulaire kantoorinrichting. Met een combinatie van theorie, praktische handvatten en voorbeelden, wordt u als inkoper op weg geholpen in uw circulaire inkooptraject. (februari 2019)

Dit is een publicatie van het leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting 2018. In 2018 zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd voor publieke inkopers waarbij het leren van experts en ervaringsdeskundigen centraal stond. Deze publicatie wordt gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Meer informatie: Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Handreiking