Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie) heeft een rapport Opdrachtgever gemeenten Wmo 2015 opgesteld. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het opdrachtgeverschap in het kader van de Wmo 2015, daar waar het gaat om de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van de zorgverleners. Verantwoord opdrachtgeverschap is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde, veilige en eerlijke uitvoering van opdrachten. (maart 2019)

Opzet

Het onderzoek kent zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel. Het kwantitatief deel bestaat uit een enquête en een screening van aanbestedingsdocumenten van gemeenten. Het kwalitatief deel bestaat uit het voeren van gesprekken. In het onderzoek is aangesloten en voortgebouwd op de door TNO uitgevoerde nulmeting van de Monitor Verantwoord opdrachtgeverschap.

Conclusies

Ondanks dat er veel sturingsmogelijkheden zijn om een goed en verantwoord werkgeverschap af te dwingen, worden deze in de meeste aanbestedingen niet bewust toegepast. Gemeenten laten hierdoor veel kansen liggen om als opdrachtgever te sturen op gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden voor personeel in de thuiszorg. Gemeenten zijn zich bewust van de mogelijkheden die het opdrachtgeverschap biedt, maar de wens om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen ontbreekt veelal. Gemeenten vinden vaak dat de verantwoordelijkheid bij hun opdrachtnemers ligt en komen pas in actie wanneer de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan.

Opvatting Inspectie

De Inspectie vindt deze opvatting over de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers te beperkt. Immers daar waar hun opdrachtnemers niet de maatregelen ten aanzien van gezond en veilig werken hebben genomen die bij goed werkgeverschap horen, zijn opdrachtgevers wel degelijk verantwoordelijk en aansprakelijk. De Inspectie wil met dit onderzoek de discussie op gang brengen over de wettelijke, maar zeker de morele, verantwoordelijkheid van publieke opdrachtgevers voor het stimuleren en borgen van gezond, veilig en eerlijk werken bij hun opdrachtnemers.

Onderzoeken