Rekentool milieueffecten Bedrijfskleding

Bron: RIVM  

Deze rekensheet is bedoeld om potentiële milieueffecten van aanbestedingen duurzame bedrijfskleding te schatten, op basis van de voornaamste vezeltypes en R-strategiën. Het effect wordt gemeten in termen van vermeden CO2-uitstoot (klimaat) en vermeden grondstoffengebruik (circulaire economie). Voor de productgroep bedrijfskleding wordt daarnaast ook vermeden waterverbruik (milieu) en landverbruik (milieu) meegenomen. (mei 2019)

Deze rekentool is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zie ook: Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Rekentool