Quickscan Impact Rijksinkoop

Dit rapport biedt een ruwe totaalinschatting van de CO2-eq uitstoot en het materiaalgebruik per inkooppakket en het besparingspotentieel binnen de Rijksinkoop. Ook biedt het rapport een overzicht van de inkooppakketten met kansen voor innovatieve oplossingen die de CO2-eq uitstoot en het materiaalgebruik kunnen reduceren. Daarnaast biedt het een overzicht van inkooppakketten met een verhoogd risico op misstanden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en/of milieu en de kansen voor het creëren voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. (april 2019)

Met de inkopen van de Rijksoverheid (naar schatting €12,1 miljard) is naar schatting een theoretische broeikasgas uitstoot gemoeid van 1,83 Mt CO2-eq. Dit omvat ook de uitstoot die plaatsvindt in de keten van de geleverde producten en diensten. Het materiaalgebruik dat samenhangt met deze inkopen is naar schatting 3 Mt materiaal. Het Rijk onderneemt al actie om deze impact te verkleinen. Inkooppakken met de meest aanzienlijke uitstoot en het materiaalgebruik zijn naar inschatting:

  • Grond- weg en waterbouw
  • Energie
  • Gebouwen en gebouw gerelateerde installaties
  • Specifieke defensie inkopen

De CO2-eq uitstoot en materiaalgebruik van inkopen in de grond- weg en waterbouw en gebouwen en gebouw gerelateerde installaties kunnen naar verwachting significant worden verkleind door in deze inkooppakketten innovatiegericht in te kopen.

Internationale Sociale Voorwaarden

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) criteria worden toegepast bij het inkopen van producten en diensten met een verhoogd risico op misstanden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en/of milieu. Ten opzichte van 2014 wordt ingeschat dat dit risico is toegenomen bij de inkooppakketten ICT (onder andere vanwege slechte arbeidsomstandigheden bij de winning van grondstoffen en productie, milieu-impact bij de verwerking van elektronisch afval) en in de toeleveringsketen in de inkooppakketten: grond- weg en waterbouw, gebouwen en gebouw gerelateerde installaties en specifieke defensie inkopen.

Naar inschatting zijn er in de inkooppakketten van het Rijk kansen voor 347 tot 3952 FTE aan arbeidsplaatsen voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

Rapport