Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer gemeenten

Gemeenten staan voor de taak om de afspraken uit het Klimaatakkoord concreet te maken. Een flinke klus en een grote verantwoordelijkheid. Om daarbij te ondersteunen, is nu een Wegwijzer op het deelthema laadinfra elektrisch vervoer beschikbaar. Een handzaam overzicht van afspraken en maatregelen, om direct mee aan de slag te gaan. (juli 2019)

De groei van elektrisch vervoer is cruciaal in het Klimaatakkoord. En daarmee ook de toename van laadinfrastructuur, want als er niet genoeg laadpunten zijn, stapt de automobilist niet over op EV.

Hoe werkt de wegwijzer?

De Wegwijzer bestaat uit een infographic en een tabel. De tabel geeft aan welke afspraken en opties er zijn voor laden van elektrisch vervoer binnen deze drie thema’s. Het gaat dan om meekoppelkansen met bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES). Of om maatregelen uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Bij elke maatregel is in één oogopslag te zien wat de deadline en de rol de gemeente is en welk instrument wordt ingezet. De wegwijzer is bestemd voor iedere gemeenteambtenaar die laadinfra en/of elektrisch vervoer in portefeuille heeft.

Wegwijzer