Circulaire ambities Gemeente Utrecht komen tot recht bij aanleg nieuwe busbaan

Bron: PIANOo

De gemeente Utrecht heeft grote ambities op gebied van duurzaam en circulair inkopen. De openbare ruimte is in het actieplan MVI benoemd als kansrijke productgroep, waarbij er extra wordt ingezet op de MVI doelstellingen. Bij het project Busbaan Dichterswijk kwam dit tot uiting in een DuboCalc berekening én het gunningscriterium ‘circulaire kansen’. (juli 2019)

De busbaan Dichterswijk is het projectmatige vervolg op de busbaan Transwijk, waarbij Utrecht destijds voor het eerst DuboCalc toepaste. Dit leverde slechts een kleine verbetering op de DuboCalc-score en geen specifieke circulaire maatregelen of verbeteringen. In overleg met adviesbureau Witteveen+Bos heeft de gemeente Utrecht vervolgens besloten om voor de busbaan Dichterswijk een MKI-referentieberekening (MKI = Milieukostenindicator) met DuboCalc te maken en als eis gesteld dat de uitkomst van deze berekening met 10% verbeterd moest worden. De reden voor de 10% was dat veel materiaalkeuzes al vast lagen, en er dus niet een hele grote verbetering te verwachten viel. Aanvullend is via de gunningscriteria uitgevraagd op circulaire kansen (visie, leren van het project, beperking nieuwe grondstoffen en hoogwaardig hergebruik) en CO2-ambitieniveau.

Volledig praktijkvoorbeeld