Waterschap Rijn en IJssel ontvangt bezoekers in circulair inspiratiehuis

Bron: PIANOo

Waterschap Rijn en IJssel opent ’s werelds eerste Kaumera extractie-installatie. Bezoekers die de installatie komen bekijken worden ontvangen in het circulaire inspiratiehuis. Hierin wordt duidelijk zichtbaar hoe het Waterschap circulariteit concreet maakt: door het omzetten van reststromen in grondstof. (juli 2019)

In Zutphen heeft Waterschap Rijn en IJssel een installatie voor de productie van Kaumera gerealiseerd. Kaumera is een nieuwe biologische grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Het project bestaat uit twee delen: het bouwen van het gebouw (inspiratiehuis) en de extractie-installatie zelf.

Ambitie Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft een duidelijke visie op het winnen van grondstoffen uit de waterketen. Met behulp van de modernste zuiveringstechnieken verwerkt het waterschap huishoudelijke en industriële proces- en afvalwaterstromen en worden grondstoffen geproduceerd.

De ambitie van Waterschap Rijn en IJssel is om de ingebruikname van ’s werelds eerste Kaumera extractie-installatie niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en in de nabije toekomst vele geïnteresseerden te ontvangen op de locatie. Het te realiseren gebouw dient ondersteunend te zijn aan het verhaal van de installatie en de concrete bijdrage van het waterschap aan de circulaire economie: omzetten van reststroom in grondstof. Dit betekent dat het Inspiratiehuis met waterschapsgrondstoffen circulariteit moet concretiseren en het extractieproces zichtbaar moet zijn voor de bezoekers van allerlei achtergronden, van basisscholieren tot hoogopgeleide technici. In de bezoekersruimte worden zij geïnformeerd over de grondstoffenfabriek en het circulaire karakter van het gebouw. De uitgeschreven aanbesteding heeft de markt uitgedaagd om maximaal in te zetten op innovatie, creativiteit en samenwerking.

Volledig praktijkvoorbeeld