Provincie Zuid-Holland kiest voor hergebruikt kantoormeubilair

Bron: PIANOo

De provincie Zuid-Holland heeft haar kantoormeubilair circulair aanbesteed. Eén van de belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe contract tussen Gispen en de provincie is het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaand meubilair. (juli 2019)

De raamovereenkomst voor het leveren van meubilair aan de provincie Zuid-Holland liep begin 2018 af. Besloten werd het kantoormeubilair circulair aan te besteden. De afdeling Facilitaire Zaken zag deze aanbesteding als een uitgelezen kans om bij te dragen aan de circulaire doelstellingen van de provincie. De aanbesteding werd grondig voorbereid, in totaal werd een jaar uitgetrokken voor het hele aanbestedingstraject. Hierbij werd rekening gehouden met de start van de renovatie van het Provinciehuis – er zou veel bestaand meubilair vrijkomen dat kan worden hergebruikt (refurbish, repurpose, reparatie).

Specials

Het circulair kantoormeubilair is Europees aanbesteed. Binnen de scope van het contract valt het reguliere kantoormeubilair en het ‘speciale ‘meubilair, ofwel specials. Met specials wordt al het meubilair bedoeld voor bijzondere werkplekvormen zoals loungebanken, zitjes, overlegplekken. Het arbo-meubilair valt niet onder het contract.

Volledig praktijkvoorbeeld

Meer informatie

Provincie Zuid-Holland was deelnemer aan het Leernetwerk Kantoorinrichting van PIANOo.
Aan de slag met circulair inkopen? Het Dossier Circulair Inkopen biedt tools, handreikingen en inspiratie.