Factsheet Duurzaamheid in openbare aanbestedingen Analyse 2018

Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2018 geanalyseerd. Op een aantal aspecten worden de cijfers vergeleken met 2017 en 2016. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog steeds een beperkte rol speelt in aanbestedingen. Zo werd in 2018 slechts in 26,9% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame gunningscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. (september 2019)

De grote lijn: de markt wordt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.

Het Aanbestedingsinstituut analyseert in opdracht van Bouwend Nederland sinds 2016 of en hoe duurzaamheid terugkomt in openbare aanbestedingen. Helaas speelt in 73,1% van de openbare aanbestedingen duurzaamheid nog geen enkele rol. Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig.

Factsheet