Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden

Bron: SKAO  

De Praktische Gids ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ is geschreven voor overheden die aan de slag willen gaan met de CO2-Prestatieladder. In de Praktische Gids wordt onder andere beschreven welk effect het invoeren van de Ladder heeft op uw overheidsorganisatie, wat de voordelen zijn en welke stappen u moet doorlopen om een certificaat op niveau 3 te halen. U maakt zo kennis met de CO2-Prestatieladder en u kunt aan de slag met het invullen van de eisen volgens het Handboek 3.0. (november 2019)

In de Praktische Gids staan verder concrete voorbeelden van overheden die de CO2-Prestatieladder hebben toegepast als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument. SKAO heeft deze Praktische Gids ontwikkeld in nauwe samenwerking met centrale en decentrale overheidsinstanties, adviseurs en Certificerende Instellingen. 

Doel en opzet

Het doel van deze Gids is het geven van concrete handvatten voor het opstarten van een CO2-reductiebeleid in uw organisatie en het behalen en
behouden van het CO2-Prestatieladder certificaat. De Gids geeft u snel inzicht in wat de voordelen zijn van de implementatie van de CO2-Prestatieladder en wat dit precies betekent voor uw dagelijkse praktijk.

In deze Gids wordt daarom beschreven:

  • Wat er nodig is om een CO2-Bewust Certificaat te behalen op niveau 3 (het niveau waarop de meeste overheden instappen)
  • Hoe u het systeem vervolgens in stand houdt nadat u het certificaat heeft behaald
  • Hoe u het systeem als instrument kunt gebruiken voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Leeswijzer

Meer informatie over het systeem van de CO2-Prestatieladder, de algemene eisen en de niveaukeuze is te vinden in Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 benoemt de verschillende activiteiten die deel uitmaken van het implementatietraject voor niveau 3. Hoofdstuk 4 biedt informatie over de werkzaamheden die na de certificering van toepassing zijn. In Hoofdstuk 5 vindt u tastbare voorbeelden uit de praktijk van verschillende overheidsinstanties die een certificaat al hebben behaald, die u helpen door te illustreren hoe ze een aantal belangrijke aspecten van het certificeringstraject hebben aangepakt. Tot slot bevat Hoofdstuk 6 relevante informatie over de voordelen die de ladder biedt in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Document