Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021

Deze Strategische I-agenda richt zich op de Rijksdienst. De ambitie bij de Rijksdienst is, net als bij Nederland Digitaal, om voorop te lopen en kansen te benutten, waarbij iedereen meedoet en samenwerking binnen de Rijksdienst van groot belang is, met vertrouwen in de digitale toekomst. Deze I-agenda beschrijft alleen de rijksbrede activiteiten van het CIO-beraad (het interdepartementale overleg van CIO’s), gericht op stimuleren wat al goed loopt, versterken waar dat nodig is en leren van elkaar en anderen. (februari 2019)

In deze I-agenda gaat het om realiseren van gezamenlijk vastgestelde ambities. Een aantal concrete acties en maatregelen is uitgewerkt. Immers, het is de combinatie van een lonkend vergezicht met het daadwerkelijk doen en waarmaken, wat de Strategische I-agenda tot een waardevol instrument maakt.

leeswijzer

Deze I-agenda start in het tweede hoofdstuk met betrouwbare informatie en data. In de digitale wereld moeten burgers en bedrijven kunnen vertrouwen op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie van de overheid.

Ten tweede gaat het om de meer technische kant goedwerkende, samenhangende en robuuste ICT, met oog voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Het doel van deze robuuste ICT is om optimaal te kunnen samenwerken binnen de Rijksdienst.

Ten derde gaat het om kennis en kunde: permanent leren over ICT bij het Rijk. Ervaringen van bijvoorbeeld het Bureau ICT-Toetsing (BIT) uitvoeringsorganisaties worden gebruikt om te verbeteren.

Rapport