Inkoopsegmentatie Jeugdhulp en Wmo

De werkgroep Marktdossiers binnen het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft zich gebogen over de specifieke kenmerken van zorgvormen binnen de Jeugdhulp en Wmo en welke inkoopstrategie daar het beste bij past. Het resultaat is een set aan voorbeelden die laat zien op welke manier er gesegmenteerd kan worden wanneer daar behoefte aan is tijdens de inkoop. (januari 2020)

Dit document bevat geen voorschrijvende methode. Het is een bron aan ervaringen opgehaald uit 20 ervaren Leergangen Jeugd en inzichten van een werkgroep bestaande uit zorgaanbieders en gemeenten waarna de opbrengst is gebundeld in een presentatievorm.

Voor wie?

Het document is geschikt voor gemeenten die:
A. Reflecteren op hun huidige inkoop en onderzoeken welke inkoopkeuzes er gemaakt kunnen worden.
B. Gemeenten die bezig zijn in het visie- en beleidsvormende proces voor de daadwerkelijke inkoop. Inkoop kan immers enkel succesvol zijn als er daadwerkelijk een afstemming is tussen visie, inkoop en uitvoering.

Handreiking