Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel

De inkoopvoorwaarden zijn vanaf 1 januari 2016 van toepassing op de inkoop van leveringen en diensten door de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en provincie Overijssel (december 2015).