Monitor open standaarden 2019

Jaarlijks laat het Forum Standaardisatie onderzoek doen naar het gebruik van de ‘pas toe of leg uit’- standaarden. Uit de Monitor Open Standaarden 2019 blijkt dat in 89% van de onderzochte aanbestedingen om een of meer van de relevante verplichte standaarden word gevraagd. Maar in slechts 6% van de aanbestedingen wordt om álle relevante standaarden gevraagd. (juli 2020)

In het onderzoek wordt gekeken naar de vraag naar de relevante open standaarden in aanbestedingen, naar de toepassing van de relevante open standaarden in overheidsbrede digitale voorzieningen en naar wat verder nog bekend is over het gebruik van de standaarden.

Bevindingen monitor

Het percentage aanbestedingen dat een deel van de verplichte standaarden vraagt groeit. In 2019 ging het om 83%, in 2018 om 79% en in 2017 was het 69%. Waarom niet alle standaarden worden gebruikt en sommigen achterwege worden gelaten -met name vanaf het moment van een nieuwe aanschaf- wordt vaak niet uitgelegd in het jaarverslag zoals het hoort.

Desalniettemin vielen van de 72 onderzochte aanbestedingen, zes organisaties op omdat ze in een aanbesteding om (vrijwel) alle relevante open standaarden vroegen. Dat waren Zorginstituut Nederland, provincie Groningen, gemeente Maastricht, Stichting NWO, ministerie van BZK en ministerie van AZ. Met hun aanbestedingen geven deze organisaties een goed voorbeeld voor de  publieke sector.

Monitor 2019

Monitor Open Standaarden 2019 

Eerdere monitoren