Handreiking Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

Deze handreiking van BIOS gaat over het nut van het aanstellen van een VPI binnen overheidsorganisaties alsmede de manier waarop deze functie kan worden ingevuld. Aan de orde komen de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon integriteit VPI) , maar ook de rolconflicten waarmee de VPI te maken kan krijgen. (januari 2010) 

Op 1 juli 2016 zijn verschillende taken van BIOS overgegaan naar het nieuwe Huis voor klokkenluiders. Dat betekent dat BIOS is opgehouden te bestaan en de medewerkers hun werk voortzetten bij het Huis.

Meer informatie: Regelgeving integriteit

Documenten