De toegang van het mkb tot de publieke aanbestedingsmarkt

Het onderzoek 'SMEs' access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU' gaat over het midden- en kleinbedrijf (mkb) en openbaar aanbesteden. (februari 2014)

Het doel van dit onderzoek is de toegang van het mkb tot de openbare aanbestedingsmarkt beter te begrijpen evenals de cumulatieve vraag naar hun diensten en producten binnen de EU.

Het onderzoek beschrijft en analyseert de aanwezig van het mkb binnen publieke aanbestedingen, trends in de marktaggregatie en de gevolgen daarvan op de manier waarop publieke aanbestedingen worden gedaan. De studie is representatief voor alle 27 lidstaten en de landen die lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). De informatie is verzameld tussen 2009 en 2011. Het onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd in 2013.

Onderzoeksrapport (Engels)