Brochure Cradle 2 Cradle

Duurzaam inkopen draait om het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Het ministerie van VROM heeft met de gezamenlijke overheden duurzaamheidcriteria opgesteld voor verschillende productgroepen die de overheid inkoopt. Er zijn overheidsorganisaties die een flinke stap verder willen gaan dan deze criteria. Deze overheidsorganisaties zullen wellicht ook tegen Cradle to Cradle aanlopen. Deze brochure gaat in op hoe Cradle to Cradle kan worden toegepast in het inkoopproces. (september 2010)