Leidraad Social Return Amsterdam

De Leidraad Social Returm van de gemeente Amsterdam gaat in op social returm in de inkooprelatie. De leidraad voor inkopers biedt een handleiding voor inkopers, opdrachtgevers en contractmanagers om social return toe te passen in aanbestedingen. De leidraad voor bedrijven biedt een handleiding voor bedrijven die opdrachtnemer zijn van de gemeente Amsterdam en een social return verplichting hebben. (januari 2017)

De leidraad (2x) geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is social return?
  • Wat wil Amsterdam met social return bereiken?
  • Wat kan een bedrijf met social return voor Amsterdam betekenen?
  • Hoe integreer je social return in het inkoop- of aanbestedingsproces?
  • Social return als contracteis of gunningscriterium.
  • Hoe is social return geïntegreerd in het aanbestedingsproces?
  • Een checklist om aan de slag te gaan met social return.

Leidraad (2)