PIANOo-reeks Innovatiegericht inkopen: Innovatie tijdens de looptijd van het contract

Bron: PIANOo

Publicatie 3 van de reeks Innovatiegericht inkopen is gericht op het stimuleren van innovatie tijdens de looptijd van een contract. Ook als er al een contract afgesloten is hoeft innovatie namelijk nog niet op te houden. (december 2010)

Nadat een contract is afgesloten met een leverancier blijft het zaak om ook tijdens de contractlooptijd alert te zijn op innovatiemogelijkheden. Voor het stimuleren van innovatie tijdens de looptijd van het contract bespreken we in deze handleiding een drietal onderwerpen. We bespreken allereerst in het kort enkele voorwaarden voor innovatie. Vervolgens geven we aan op welk type leveranciersrelatie het beste kan worden gefocust om innovatie te bereiken. We sluiten het hoofdstuk af met praktische tips. 

PIANOo-reeks Innovatiegericht inkopen

Inkopers zouden een grotere rol kunnen spelen in het proces van uitlokken van innovatie. De PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector brengt daarom de reeks Innovatiegericht Inkopen uit. In vier handleidingen geeft de vakgroep handvatten en voorbeelden om de innovatiekracht van de markt goed te kunnen inzetten en benutten. De nadruk ligt hierbij meer op mogelijkheden en ruimte, binnen de grenzen van de aanbestedingsregels. Op die manier kan een inkoper projectleiders, vakambtenaren en materiedeskundigen in zijn organisatie beter adviseren. 

1. Eigen Initiatief
2. Het uitvragen van innovatieve voorstellen
3. Innovatie tijdens de looptijd van huidige contracten (deze uitgave)
4. Lessen uit de praktijk

Handreiking Innovatie tijdens de looptijd van huidige contracten