Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Toon pagina in menu

Opdrachtgevers (waaronder AWVN, Rijksoverheid, NS, Schiphol en UWV), opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars hebben een unieke gedragscode vastgesteld waarin zij afspraken hebben vastgelegd over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden. Deze afspraken staan in de Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag die is ondertekend door de schoonmaak- en glazenwassersbranche, cateringbranche, verhuisbranche, beveiligingsbranche, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Partijen vinden dat bij een uitvraag allereerst gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, waar goede werkomstandigheden ook onder vallen. Vervolgens kan gekeken worden tegen welke prijs dit kan. (mei 2014)

De Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een gezamenlijk initiatief van de ondertekenende branches en een aantal grote opdrachtgevers. Het initiatief komt voort uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche die in mei 2011 werd gepresenteerd. De uitzendbranche (ABU) heeft de intentie de code binnenkort te ondertekenen.
De verbrede code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Daarnaast bevordert de code de scholing van werknemers, zowel in vakopleidingen als in de Nederlandse taal en trainingen in veilig en gezond werken.