Handreiking Goed inkopen, een schone zaak

Bron: PIANOo

De markt voor schoonmaakdienstverlening werd de afgelopen jaren gedomineerd door minder vertrouwen en steeds lagere prijzen. Dit leidde tot grote onvrede op de markt, met als gevolg stakingen van personeel. PIANOo signaleerde ook bij overheidsinkopers onvrede over deze negatieve spiraal en organiseerde samen met OSB een aantal Marktontmoetingen. Overheidsinkopers en facilitair managers van schoonmaakbedrijven spraken hierbij open met elkaar over de knelpunten in aanbestedingsprocedures en mogelijke oplossingen daarvoor. (mei 2012)

Deze handreiking is het resultaat van de Marktontmoetingen en een concrete uitwerking van de later gepubliceerde code Verantwoordelijk Marktgedrag. De handreiking ondersteunt (overheids) inkopers van schoonmaakdienstverlening om de gedragscode in de praktijk te brengen. Per fase van het inkoopproces geven we tips om te sturen op meer kwaliteit, betrokkenheid en respect. 

Handreiking