Lasteneffecten van de Gids Proportionaliteit

SIRA Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de  effecten van de Gids Proportionaliteit op de administratieve en overige lasten voor bedrijven en de uitvoeringslasten voor aanbestedende diensten  onderzocht. (juli 2012)

Het gaat hierbij om lasten als gevolg van de wettelijke aanwijzing voor het toepassen van de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer.

Samenvatting en conclusies

Het onderzoek toont het volgende:

  • De (administratieve) lasten voor bedrijven zullen door de Gids Proportionaliteit dalen met ongeveer 12,8 euro miljoen per jaar.
  • De uitvoeringslasten van aanbestedende diensten zullen met circa 5,1 miljoen euro per jaar dalen door de Gids Proportionaliteit.
  • De Gids Proportionaliteit zal leiden tot een toename van de initiële lasten.
  • Vooral minder ervaren aanbestedende diensten zullen de lastenreductie merken.

Rapport


meer informatie: Gids Proportionaliteit