Specialisatie gewenst? De behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak binnen het Nederlandse bedrijfsleven

Op het gebied van aanbestedingen, bouwen en informatica is meer behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak dan de Rechtspraak nu biedt. Dat blijkt uit het recent verschenen research memorandum 'Specialisatie gewenst? De behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak binnen het Nederlandse bedrijfsleven'. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, is een vervolg op een eerder onderzoek naar ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen in 2010. (november 2012)

Dat onderzoek leerde dat bij bedrijven er grote tevredenheid is over de Natte kamer (havenzaken), de IE-kamer (octrooizaken), de Ondernemingskamer, het Mededingingsteam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
De Raad voor de rechtspraak geeft opdracht voor dit soort onderzoeken om te kunnen beoordelen of het rechterlijk aanbod nog voldoende aansluit bij de vraag vanuit de samenleving.