Social return in raamovereenkomst uitzendkrachten

Bron: Ministerie van BZK

De inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van uitzenden, detacheren of payroll voor de Rijksoverheid valt onder het categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid, onderdeel van de portfolio Organisatie en Personeel. Categoriemanager Jolanda Molenaar heeft in 2012 enkele nieuwe raamovereenkomsten voor flexibele arbeidskrachten (tot en met schaal 12) gesloten. Deze zijn bedoeld voor het ministerie van Economische Zaken (de oude LNV-onderdelen), de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Nederlands Forensisch Instituut en het kerndepartement van Justitie en Veiligheid. (november 2012)

In deze overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de leverancier mensen uit de social return doelgroepen aanbiedt. In de praktijk houdt dat in dat de leverancier, Start People, ervoor zorgt dat van iedere drie kandidaten er één uit die doelgroep komt. Peter Paulissen is bij EZ verantwoordelijk voor het implementeren van verschillende aspecten uit het contract, waaronder social return. 

Document