Social return in de uitzendbranche

Bron: Ministerie van BZK

Onder regie van categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid is in 2012 een nieuwe raamovereenkomst voor uitzendkrachten met Start People gesloten, onder meer voor een aantal diensten van de ministeries van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. Het contract bepaalt onder andere dat Start People mensen uit de social return doelgroep aanbiedt en plaatst. (november 2012)

Hélène Engberink geeft aan:"In eerste instantie leek ons een norm van vijf procent plaatsing van doelgroep-kandidaten vrij pittig. Maar toen we onze plaatsingen bekeken, kwamen we erachter dat wij daar al lang ruimschoots aan voldeden: twaalf procent van de kandidaten die we plaatsen komt uit de social return doelgroep.

Die sociale kijk zit bij Start People wel in ons DNA. Daarom hebben we in onze aanbieding, naast het voorstellen van 30% kandidaten uit de verschillende doelgroepen, gegarandeerd alle inspanningen te leveren om minimaal tien procent ook daadwerkelijk te plaatsen. Concreet betekent dit dat wanneer we drie kandidaten voorstellen, er in principe altijd minimaal één komt uit de doelgroep." 

Document