ICT Haalbaarheidstoets

Toon pagina in menu

De ICT Haalbaarheidstoets is een product van Nederland ICT om de kwaliteit van ICT-projecten bij overheidsorganisaties te verbeteren door in een vroegtijdig stadium de markt te betrekken bij de plannen. (april 2016)

Het gaat om vragen als:

  • "Welke risico's zien we over het hoofd?"
  • "Hoe heeft de markt mijn probleem in vergelijkbare situaties opgelost?"
  • "Wat is de beste aanbestedingsstrategie?"

Deze vragen lenen zich om in een precompetitieve dialoog voor te leggen aan de markt wanneer het ICT-project van de voorbereiding naar de uitvoeringsfase gaat.