Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden

Toon pagina in menu

Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden bevat een vrijwillige standaard voor het afhandelen van klachten bij aanbestedingen. Daarnaast bevat het een kader voor de werkwijze en het oprichten van een Commissie van Aanbestedingsexperts. (maart 2013)

Het advies maakt deel uit van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. Een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers stelde het advies op.

Standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen

In deel 1 van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen opgenomen. Op basis van vrijwilligheid kan deze standaard worden gebruikt voor het opstellen van een interne regeling die door aanbestedende diensten wordt gehanteerd. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om klachten over ondernemers aan de orde te stellen.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Deel 2 van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is gebruikt bij het vastleggen van de werkwijze en de inrichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De commissie kan op verzoek van een ondernemer of aanbestedende dienst bemiddelen of een niet-bindend advies geven over klachten over de toepassing van de Aanbestedingswet 2012. Een voorwaarde voor behandeling is dat de klacht eerst is voorgelegd aan de beklaagde aanbestedende dienst. Deze wijze van klachtafhandeling functioneert naast de reeds bestaande mogelijkheden. Bij klachten over aanbestedingen zal een gang naar de rechter onverkort mogelijk zijn.