ARW 2012

Toon pagina in menu

Bij het Aanbestedingsbesluit is het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) als verplicht richtsnoer voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel aangewezen. Vanaf 1 juli 2016 geldt het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Boven de Europese drempel is het gebruik van het richtsnoer niet verplicht gesteld. De verwachting is wel dat aanbestedende diensten ook bij aanbestedingen boven de drempel dit richtsnoer zullen toepassen. Dit op basis de ervaring die is opgedaan met het ARW 2005.

Model-K

Op grond van het ARW 2012 kunnen aanbestedende diensten om een verklaring over de rechtmatigheid van de inschrijving vragen, Model-K. Het model is onderdeel van het ARW 2012.

Onderstaande ARW 2012 is niet meer van kracht per 1 juli 2016.
De actuele ARW 2016 vindt u in het dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
Dossier: Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Document