Richtsnoeren levering en diensten 2012

Toon pagina in menu

Deze Richtsnoeren levering en diensten 2012 is opgesteld naar aanleiding van de Aanbestedingswet 2012 geldend voor 1 juli 2016. Vanaf 1 juli 2016 geldt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het initiatief neemt om in samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot richtsnoeren voor leveringen en diensten, die als doel hebben om uniformering en verbeterde naleving te bereiken.

Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 28 maart 2013 het definitieve advies inzake Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden. 

Onderstaande Richtsnoer is niet meer van kracht per 1 juli 2016.
De actuele wetgeving vindt u in het dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
Dossier: Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Document