Beleidsanalyse Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Holland

Bron: Ondernemersvriendelijkaanbesteden

Ruim twee derde van de aanbestedende diensten in Noord-Nederland had in september haar inkoopbeleid nog niet aangepast aan de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet is sinds 1 april 2013 van kracht en moet de toegang tot overheidsopdrachten voor met name het midden- en kleinbedrijf sterk verbeteren. Ook is het voor ondernemers vaak lastig om te ontdekken hoe zij aanbestedende diensten kunnen benaderen voor mogelijke opdrachten. Deze twee conclusies komen uit een rapport dat VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Bouwend Nederland regio Noord. (otober 2013)