Monitor Aanbestedingswet 2012

Sinds Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden, laat MKB INFRA monitoren in hoeverre de wet in de praktijk wordt toegepast. De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden gedefinieerd: "het langdurig meten van de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet 2012, teneinde te kunnen zien of de grondslagen van de nieuwe wet in de praktijk worden gehandhaafd, m.n. het verschaffen van een betere concurrentiepositie bij aanbestedingen." Hieronder vindt u een overzicht van uitgebrachte monitors. (oktober 2015)

Leidt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 tot:

 • Eerlijke concurrentie?
 • Minder administratieve lasten? (bijvoorbeeld alleen eigen verklaring inleveren door winnende ondernemer i.p.v alle inschrijvers)
 • Handhaving van proportionaliteitsbeginsel? (eisen in verhouding tot de opdracht)
 • Minder / geen clustering van opdrachten?
 • Meer lijn in aanbestedingsprocedures?
 • Betere naleving van de regels?
 • Eenvoudigere afhandeling van klachten?
 • Gedrag: vindt er een verschuiving van opdrachtverlening plaats van grote bedrijven naar MKB ondernemers?
 • Welk gedrag wordt waargenomen bij opdrachtgevende instanties? (creatief, ontwijkend, volgend) Waarom vindt dit gedrag plaats?
 • Welke verschillen zijn waarneembaar bij de verschillende aanbestedingsvormen? (onderhands, openbaar, Europees)
 • Hoe verschillen de diverse opdrachtgevende instanties, zoals nationale overheid, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, in bovenstaande zaken?
 • Wat merken de opdrachtgevers in de projectresultaten van hun aanbestedingen?

Rapporten