Onderzoek: Eerste ervaringen AW2012 - Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

Bron: Aeves  

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats van het laagste prijs criterium. Het doel van deze wet is om mkb'ers betere kansen te bieden, doelmatiger in te kopen en administratieve lasten te verlagen. (februari 2014)

Uit een onderzoek van Aeves in januari 2014 blijkt dat publiek inkopend Nederland die doelen niet terugziet in de praktijk. Er wordt evenveel gegund aan kleinere bedrijven en zzp'ers als voorheen, de doelmatigheid is niet toegenomen en senior inkopers zien hun administratieve belasting met gemiddeld 14% toenemen. De implementatie van de wet in de dagelijkse inkooppraktijk is wel geslaagd, aldus de deelnemers aan het onderzoek. Meer aandacht voor contractbeheer en contractmanagement blijft wenselijk. 

Onderzoek