SOMO rapport: Toetsing van het Nederlands beleid op duurzaam inkopen

Bron: SOMO  

Jaarlijks koopt de Nederlandse overheid voor ruim € 60 miljard in. Het meenemen van de sociale voorwaarden in aanbestedingen kunnen bijdragen aan structurele verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde productieketens. Het SOMO-paper 'Toetsing van het Nederlands beleid op duurzaam inkopen' brengt in kaart of en hoe internationale arbeidsnormen worden meegenomen in Nederlandse overheidsaanbestedingen in de sectoren elektronica, kleding, koffie en natuursteen. (maart 2014)

Hieruit blijkt dat dit deel van het duurzaam inkoopbeleid nog niet overal en op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Nadere bestudering van het SOMO rapport volgt maar bevat een aantal aangrijpingspunten die meegenomen kunnen worden in beleidsevaluatie voor de Tweede Kamer, die naar verwachting rond de zomer start.