Toolkit Kinderarbeidvrij Inkopen door overheidsinstanties

Deze Toolkit 'Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties' bevat tips, risicolanden en risicoproducten. De toolkit bevat richtlijnen over hoe overheden kunnen handelen, bijvoorbeeld bij het inkopen van bouwmaterialen, elektronica, kleding en koffie of thee. (april 2014)

De overheid wil haar inkoopkracht inzetten tegen kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten. Daarom is het belangrijk dat inkopers iets weten over mogelijke risico's in de productieketen. En weten welke vragen ze moeten stellen aan bedrijven, bij offertes boven én onder de Europese aanbestedingsgrens. Deze toolkit helpt daarbij.