Onderzoek: Socially responsible purchasing and its effect on operational and relational efficiency

Dit onderzoek 'Socially responsible purchasing and its effect on operational and relational efficiency: the mediating role of buyer-supplier collaboration level' laat zien dat bedrijven in de maak- en de machine-industrie met een duurzaam inkoopbeleid op de langere termijn beter presteren dan concurrenten zonder een duurzaam inkoopbeleid. (januari 2014)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een positief effect op operationeel en relationeel niveau. Operationeel gezien leidt een duurzaam inkoopbeleid tot lagere kosten, verbeterde kwaliteit en snellere projectresultaten. Relationeel resulteert het beleid in een verbeterde samenwerking met de leveranciers. Wel vraagt een duurzaam inkoopbeleid om coöperatieve inspanning en investeringen.