Reisgids: DBFM(O) voor decentrale overheden

Bron: PIANOo/PPSsupport

Als DBFM(O)-ervaringsdeskundigen zijn wij ons gaan afvragen hoe het toch komt dat decentrale overheden en semipublieke instellingen deze contractvorm niet vaker toepassen. Tegelijk is het feit dat er bij deze projecten regelmatig een beroep op onze expertise wordt gedaan wellicht al een hint: DBFM(O) is heel anders dan traditionele aanbestedingsvormen en vereist dus andere kennis en kunde. DBFM(O) kan veel opleveren, in kosten en kwaliteit. Door gebruik te maken van de opgedane ervaringen kunt u uw voordeel doen. (mei 2014)

Anders dan bij de rijksoverheid passen nog maar weinig decentrale overheden PPS toe bij de realisatie van bouw- en infrastructurele projecten, terwijl deze vorm van aanbesteden kan helpen projecten te realiseren in financieel lastige tijden. Om decentrale overheden en zorg- en onderwijsinstellingen hiernaar de weg te wijzen, is er een praktische reisgids geschreven.

Het resultaat is deze praktische reisgids. Allerhande potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak komen voorbij, met aanbevelingen hoe deze obstakels te nemen. De weg naar een succesvol DBFM(O)-project is een spannende, maar met de juiste voorbereiding valt voor avontuurlijke decentrale overheden nog een wereld te winnen.