Innovation procurement: The power of the public purse

Deze brochure geeft een overzicht van projecten die zijn gericht op innovatiegericht inkopen op ICT-gebied, gefinancierd door EU-programma's als FP7, CIP en Horizon 2020. Hieronder vallen ook projecten waarbij publieke inkopers uit verschillende landen in Europa samen hebben gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van PCP of PPI aanbestedingen. (september 2019)

Europese samenwerking stelt inkopers in staat de kosten en risico's te delen en samen tot antwoorden te komen bij uitdagingen als versnippering van de markt en grensoverschrijdende interoperabiliteit. Deze brochure is bedoeld om de opgedane ervaringen over de aanpak van deze uitdagingen middels innovatiegericht inkopen te delen.

Brochure