Doorontwikkelde business case inbesteden schoonmaak

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet heeft besloten om de schoonmaakdiensten in eigen beheer te laten uitvoeren (inbesteden).Dat geeft invulling aan het regeerakkoord waarin is aangegeven dat de Rijksoverheid het goede voorbeeld zal geven ten aanzien van het weer in vaste dienst nemen van flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het op zich genomen een Rijksschoonmaakorganisatie (werktitel) te gaan opzetten. Ministerie van SZW (april 2014)