De prijs van kwaliteit bij aanbesteding

Hoe geef je als aanbestedende dienst invulling aan kwaliteit en hoe laat je kwaliteit ten opzichte van het criterium prijs meewegen? Onderzoek van 843 aanbestedingen met ruim 6000 offertes van re-integratiebedrijven in relatie tot de geleverde prestaties toont dat een goede en afgewogen keuze van subgunningscriteria de effectiviteit en doelmatigheid van een aanbesteding kan verbeteren. (2013)

Dit onderzoek heeft betrekking op de Aanbestedingswet 2012 van voor 1 juli 2016 en hanteert de oude terminologie dus EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

Uit het onderzoek van Arthur van de Meerendonk, Pierre Koning en René Kamp blijkt dat er een afruil tussen prijs en kwaliteit bij EMVI plaatsvindt. Een hogere waarde aan kwaliteit doet de prijzen stijgen. Het gunningscriteria EMVI op de eerste plaats leidt tot een gedragsverandering bij ondernemers. Dezelfde ondernemers die u in het verleden de opdrachten gunde leveren bij EMVI betere kwaliteit. Subgunningscriteria die u in de uitvoering niet kunt handhaven doen de prijzen stijgen, maar hebben geen invloed op de geleverde kwaliteit.

Met elke 10 procenten voor het subgunningscriterium "methode" stijgt de prijs van de winnaar met 15,9%. De resultaten zijn 3,1% beter. Met elke 10 procenten voor het subgunningscriterium "reputatie" stijgt de prijs van de winnaar met 8,2%. De resultaten zijn dan 1,2% beter. 

De criteria "reputatie" en "methode" zijn dus volgens het onderzoek effectief in het realiseren van hogere plaatsingsresultaten. Het criterium "plaatsingsbelofte" blijkt echter niet erg effectief en het werkt ook nog prijsopdrijvend. De achterliggende oorzaak is dat dit criterium niet gehandhaafd werd tijdens de uitvoering.