Eerste DBM & E-contract bij renovatie Herman Gortercomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft samen met het ministerie van Financiën besloten om de verbouwing van het Herman Gortercomplex in Utrecht tot rijkskantoor volgens een DBM&E-contract te doen. De E staat hierin voor energie: de straks gecontracteerde marktpartij neemt straks behalve de realisatie en het onderhoud ook de levering van energie voor zijn rekening. De eindoplevering van het totale complex wordt in 2023 verwacht. (juli 2018)

Het opnemen van  de levering van energie in een contract is een primeur: met de vergoeding hiervoor aan de contractpartner daagt het Rijksvastgoedbedrijf de de markt uit om voor een lange periode van 15 jaar te investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in dit vernieuwde rijkskantoor.

Aanleiding

De Herman Gorterpanden zijn tussen 1996-1998 opgeleverd. Daarmee is een natuurlijk moment aangebroken om het gebouwcomplex grootschalig te renoveren en verduurzamen. Ook biedt dit moment de kans om de panden te laten voldoen aan de nieuwste rijkskaders zoals de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Het gebied nabij station Utrecht Centraal - waar het Herman Gortercomplex ligt - maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht en sluit aan bij de toekomstige gebiedsontwikkeling ‘Moreelse Utrecht’. Daarnaast past de ontwikkeling van dit rijkskantoor in het programma 'Compacte Rijksdienst' dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een besparing mogelijk op de kosten van de rijkshuisvesting.

Ambities

We willen kwalitatieve en esthetische huisvesting realiseren. Een belangrijke ambitie is het energieneutraal maken van de bestaande panden. De architectonische, stedenbouwkundige en energie ambities zijn integraal met elkaar vervlochten. We onderkennen samen met de markt dat we in de bouw een andere manier van samenwerken nodig hebben om onze doelen te behalen. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de RVB Marktvisie en een op het project toegesneden ambitie 'samenwerken'.

Meer informatie

Renovatie en Verduurzaming Herman Gortercomplex  op tenderned.nl
Utrecht, Herman Gortercomplex  op rijksvastgoedbedrijf.nl