Eneco: Minder handwerk, minder fouten, snellere betaling

 “Onze overheidsklanten vragen er steeds vaker naar,” zegt Ilse Bouwman, Manager Klantbediening Corporate Accounts bij Eneco merkt dat de interesse voor e-facturatie groeit. Oorzaak is volgens haar ongetwijfeld de wet die overheidspartijen per 18 april 2019 verplicht om elektronische facturen in UBL-formaat te kunnen ontvangen en verwerken. Een belangrijk deel van de klanten van Eneco Corporate Accounts bestaat uit (semi-)overheden. Om die reden startte het energiebedrijf een traject om e-facturen te kunnen verzenden, zodat aan de toenemende vraag naar e-facturen voldaan kan worden. (februari 2019)

Voordelen voor verzenders en ontvangers

Naast de stimulans die de wettelijke verplichting meebrengt, merkt Bouwman ook die toenemende interesse vanwege andere redenen: “Klanten stellen vragen over de mogelijke voordelen van e-facturatie”, zegt Bouwman.

“Inderdaad biedt een overstap naar e-facturatie allerlei voordelen”, vult Sonja Thissen, Business Technology Consultant bij Eneco, aan. “Minder handmatig werk, en minder fouten door het geautomatiseerd uitwisselen van e-facturen. Bovendien zijn er minder discussies over de juistheid van de factuur, omdat je dezelfde waarheid hebt. Ook de kans dat een factuur verdwaald, is kleiner. Het is echt een efficiencyslag voor zowel ons als de klant."

Snelle en betrouwbare betalingen

E-facturatie neemt voor Eneco veel complexiteit weg. Eneco heeft klanten die actief zijn op soms wel honderden locaties. In de papieren wereld kwamen die op verzoek van de klant allemaal op één factuur terecht, vertelt Thissen. “Bij een probleem met de gegevens van één locatie, stokte de gehele betaling. Bij e-facturatie versturen we de facturen per locatie, waardoor dit probleem niet meer voorkomt.”

Indirect is er ook een belangrijk effect aan de finance-kant, zegt Bouwman. “We maken intern minder kosten. Daarnaast krijgen we sneller betaald en worden betalingen betrouwbaarder. We hebben meer zekerheid dat facturen tijdig voldaan worden. Wat gunstig is voor ons werkkapitaal. Tenslotte past e-factureren binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Eneco, dat door de toepassing papierverbruik en CO2-uitstoot vermindert.”

Simplerinvoicing en Peppol

Eneco begon het project op kleine schaal en startte met één Nederlandse gemeente en een retailbedrijf. “Wat heet dan eigenlijk klein,” zegt Bouwman. “Want we spraken toen meteen al over honderden gestuurde facturen per maand. Maar we wilden zo eerst de nodigde ervaring opdoen.”

De implementatie van het systeem verliep soepel. Thissen: “Het kiezen van een goede partij om ons hierbij te helpen duurde het langst. Toen die keuze eenmaal gemaakt was, ging het snel. Wij gingen in zee met het bedrijf Storecove die voor ons  de verbinding verzorgt met het Europese Peppol netwerk. In Nederland is de Peppol autoriteit het bekende Simplerinvocing netwerk. Zo kunnen we e-facturen uitwisselen met talloze overheden, maar ook andere marktpartijen. Binnen en buiten Nederland.”

Testfase

De Eneco aansluiting op het Peppol-netwerk was snel geregeld. Vervolgens leverde het energiebedrijf testfacturen aan, waardoor het testproces in samenwerking met Storecove kon beginnen. Thissen: “Hierbij is het belangrijk dat de klant goed beseft dat er tijd vrijgemaakt moet worden voor deze fase, zegt Thissen. “Het vraagt om een goed samenspel, waarbij onze klanten er inderdaad ook energie in moeten steken.”

Nut en noodzaak nemen toe

Bouwman: “Toen wij aan dit project begonnen zagen we de acute noodzaak nog niet zo. Maar inmiddels neemt de vraag van onze klanten om e-facturen te sturen dus toe. Door die schaalvergroting nemen ook de voordelen toe. We willen snel meer klanten de mogelijkheid bieden om e-facturen via het netwerk te ontvangen. Thissen vult aan: “Nu we zien dat het lukt, kunnen we meer partijen gaan wijzen op de voordelen van e-facturatie. We kunnen laten zien hoe we het doen, dat het werkt én voordelen oplevert.”