Erik van Raaij benoemd tot NEVI hoogleraar

09-04-2018 | Bron: NEVI  

De marktwerking in de zorg gaat razendsnel en daarmee verandert ook de positie van inkoop binnen de zorgsector in rap tempo. Kennis delen over het organiseren en uitvoeren van de inkoopfunctie staat centraal. Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) zich als partner verbonden aan de leerstoel Inkoop in de Zorg van prof. Erik van Raaij.

De benoeming van Erik van Raaij als NEVI-hoogleraar is dankzij cofinanciering door de NEVI Research Stichting tot stand gekomen. Via de NEVI Research Stichting investeert en stimuleert NEVI wetenschappelijk onderwijs en onderzoek om de kwaliteit, professionalisering en positie van inkoop te bevorderen. De afgelopen 25 jaar is er zo'n 10 miljoen euro geïnvesteerd via de NEVI Research Stichting. Daaruit worden leerstoelen, lectoren, promovendi en wetenschappelijk onderzoek gefinancierd.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.


Lees het volledige artikel   op NEVI.nl.