Gemeente Rotterdam over Innovatief aanbesteden

Het Bureau Aanbestedingszaken bij de gemeente Rotterdam is jaarlijks bij zo'n 1000 inkoopprojecten betrokken. Het begeleidt zo'n tweehonderd openbare aanbestedingen, waarvan circa vijftig Europees. Rotterdam hanteert als uitgangspunt dat men zo verstandig mogelijk om moet gaan met vernieuwende elementen en procedures. (september 2010)

Volgens Bas Oosterom, plaatsvervangend hoofd van het bureau, gaat het altijd om maatwerk. "Het is goed om met alle vernieuwingen ervaring op te doen. Dan weet je ook waar je voor komt te staan en wanneer het wel of niet handig is om toe te passen." De gemeente Rotterdam verkeert in een aparte positie op aanbestedingsgebied: ze beschikt bijvoorbeeld over een eigen ingenieursbureau. Het ligt daarom voor de hand ontwerpen in eigen huis uit te voeren. Toch wil Rotterdam het ingenieursbureau meer als bouwmanager dan als technische deskundige inschakelen. "Voor ons is Design en Construct feitelijk geen vernieuwing meer."

Van mislukkingen kun je net zoveel leren als van successen, volgens Oosterom. "Toen de aanbesteding van een multifunctioneel kantoorcomplex mislukte, hebben we opnieuw aanbesteed, maar op een innovatieve manier. We hebben de opdrachtnemer namelijk toegestaan varianten te ontwikkelen. De markt kwam vervolgens met een betonnen in plaats van de stalen constructie die eerder was doorgerekend. Dat bleek een hele slimme zet omdat je daarmee de stijging van de staalprijzen buiten spel kon zetten."

Ook bij aanbestedingen waar esthetische overwegingen een belangrijke rol spelen, zoals bij straatmeubilair, kan vernieuwing voordelen opleveren. De vernieuwing is hier het loskoppelen van het ontwerp en de levering. Het esthetisch ontwerp wordt aanbesteed op basis van functionele omschrijvingen. Daarna wordt gekeken wie de levering kan verzorgen. "Een bijkomend voordeel is dat je zeggenschap krijgt over de intellectuele eigendomsrechten van het ontwerp. Bovendien zijn er grote voordelen te behalen door dit meubilair gemeentebreed aan te besteden via een Europese procedure. Het gaat echter wel om ingrijpende veranderingen in de tot dan toe gebruikelijke manier van werken in de organisatie."

www.rotterdam.nl