Handreiking losmaakbaarheid

De handreiking biedt praktische handvatten om losmaakbaarheid te borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces van werken en gebouwen. De handreiking werkt het begrip losmaakbaarheid uit aan de hand van 14 technische, procesmatige en financiële aspecten. Ook biedt de handreiking praktische handvatten om losmaakbaarheid een plek te geven in de projectorganisatie en contractvoorbereiding en bevat de handreiking een stappenplan om losmaakbaarheid te borgen in het inkoopproces. (juli 2019)

De bouw- en GWW-sector is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het totale grondstofverbruik. Door werken en gebouwen circulair te ontwerpen en te realiseren met losmaakbare materialen, producten en elementen is het mogelijk om deze bij einde levensduur hoogwaardig her te gebruiken.

Dit is een product van het Leernetwerk GWW en Bouw. De handreiking is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

In deze handreiking losmaakbaarheid is de wetenschappelijke meetmethodiek voor losmaakbaarheid gebruikt met zeven technische factoren. Gelijktijdig met het opstellen van deze handreiking is door RVO en Alba Concepts, in samenwerking met DGBC en W/E Adviseurs, voor de woning- en utiliteitsbouwmarkt een uniforme meetmethodiek losmaakbaarheid ontwikkeld. Deze methodiek wordt toegepast in BREEAM-NL en GPR-gebouw. Om deze markt te stimuleren zijn in deze meetmethodiek losmaakbaarheid vier van de zeven technische factoren opgenomen. Beide meetmethodieken zijn prima naast elkaar te gebruiken, mits een duidelijke keuze wordt gemaakt voor één van de methodieken.

Handreiking