Impressie eerste leergang Circulair Inkopen Academy

Op dinsdag 20 september 2016 is de Circulair Inkopen Academy voor overheden van start gegaan. In de Academy geven circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 juni 2017.

In de Academy geven circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. Het programma behandelt alle fasen van het inkoopproces, van het vormen van een circulaire (inkoop)strategie tot en met het evalueren van het afgesloten circulaire contract. Daarbij horen naast aanbestedingstechnische en juridische aspecten zoals circulair specificeren, ook onderwerpen als circulaire verdienmodellen en het verkrijgen van intern draagvlak.

Video impressie

Een video in opdracht van PIANOo, in samenwerking met Copper8.

Sprekers in volgorde van verschijning:

  • Hannie Vlug - Ministerie I&M, Directeur Duurzaamheid
  • Take Padding - PIANOo
  • Cécile van Oppen - Copper8
  • Jasper Passtoors - Gemeente Amsterdam
  • Anita den Hoed - Enexis
  • Cécile van Oppen - Copper8
  • Karin Killaars - Gemeente Nijmegen
  • Ko Kimman - RET