Inkoopprofielen

Toon pagina in menu

In welke rol kunt u als inkoper uw vaardigheden verbeteren? Welke vaardigheden ontbreken er in uw inkoopteam? Welke vaardigheden zijn er oververtegenwoordigd in uw inkoopteam? Antwoord op deze vragen vindt u met de zeven inkooprollen van NEVI. De inkooprollen geven aan welke kwaliteiten een inkoopprofessional of een inkoopteam in huis moet hebben. 

De zeven inkoopprofielen:

  • inkoper/aanbesteder
  • analyticus
  • relatiemanager
  • (interne) adviseur
  • prestatiemanager
  • regisseur
  • leidinggevende

Uniek is dat deze inkooprollen worden ingedeeld naar zwaarte van de functie en gekoppeld zijn aan de diverse technische inhoudsgebieden.

De NEVI heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de karakteristieken van het inkoopvak. Met de verkregen resultaten zijn bovenstaande inkooprollen ontwikkeld. De uitkomsten van het onderzoek verwerkt NEVI in een beroepsprofiel, maar ook in vakopleidingen, trainingen en examens.

Documenten

  • Inkoopprofielenonderzoek: de 7 inkooprollen toegelicht

  • Ontwikkelingsportfolio NEVI