Beschikking: Lijsten publiekrechtelijke instellingen 2008/963/EG

Toon pagina in menu

De tekst van de beschikking 2008/963/EG omvat een lijst met publiekrechtelijke instellingen en kunt u raadplegen op de website eur-lex.europa.eu. De beschikking is op 1 januari 2009 in werking getreden.

Let op: De beschikking 2008/963/EG is gelieerd aan de reeds geëxpireerde Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. De inhoud is verouderd. Sommige organisaties op de lijst zullen niet meer bestaan, terwijl andere organisaties die op de lijst staan zich op dit moment mogelijk niet meer kwalificeren als 'publiekrechtelijke instelling'. Aan de inhoud van dit document kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Op korte termijn wordt er geen nieuwe overzichtslijst van publiekrechtelijke instellingen verwacht.

Oorspronkelijke tekst & geconsolideerde wetgeving
Op Eur-lex.europa.eu staan rechtsteksten en andere openbare documenten van de Europese Unie die gratis toegankelijk zijn. EUR-Lex biedt geconsolideerde wetgeving aan. Dit betekent dat in de tekst alle eventuele wijzigingen en rectificaties zijn verwerkt. Dit is een niet-officieel document wat alleen ter informatie dient. Er is niet altijd een geconsolideerde versie van wetgeving en er kan niet worden gegarandeerd dat een geconsolideerde tekst volledig up-to-date is.

  • U vindt de geconsolideerde wetgeving (pdf’s) op de pagina onder de kop ‘Verbinding tussen documenten’.
  • De oorspronkelijke tekst kunt u op de pagina onder de kop ‘Tekst’ openen als html, pdf of tiff. Tevens wordt de oorspronkelijke tekst van de wet onderaan de pagina weergegeven.